Soft-Sinif Fatih projesine uyumlu zel proje

Kullanc Ad :
ifre :
| Kulüp Çalýþmalarý | Rehberlik Çalýþmalarý | Veli Toplantýlarý | Öðretim Yýlý | Öðrt.Kurul Topl. |
Tarih Gn Saat erik
05-09-2017 Sal 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI ÖÐRETMENLERÝN GÖREVE BAÞLAMASI
05-09-2017 Sal 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI EYLÜL DÖNEMÝ MESLEKÝ ÇALIÞMALAR BAÞLAR
05-09-2017 Sal 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ÖÐRETMENLER GENEL KURUL TOPLANTISI
05-09-2017 Sal 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ÖÐRETMENLER GENEL KURUL TOPLANTISI
06-09-2017 aramba 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI ZÜMRE BÞK.KURULU TOPLANTISI
06-09-2017 aramba 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ZÜMRE BÞK.KURULU TOPLANTISI
06-09-2017 aramba 13.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ZÜMRELER TOPLANTILARI
06-09-2017 aramba 13.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ZÜMRELER TOPLANTILARI
15-09-2017 Cuma 13.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI MESLEKÝ ÇALIÞMALAR BÝTER
18-09-2017 Pazartesi 18.09.2017 - 29.09.2017 *KULÜP DANIÞMAN ÖÐRETMENLERÝNÝN KULÜP DOSYALARINI OKUL YÖNETÝMÝNDEN ALMALARI-ÝNCELEMELERÝ *OKUL ÖÐRENCÝ MECLÝS BAÞKANLIÐI PROPAGANDA ÇALIÞMALARININ BAÞLAMASI
18-09-2017 Pazartesi 18.09.2017 - 29.09.2017 *SINIF BAÞKANININ SEÇÝLMESÝ *OTURMA DÜZENÝNÝN SAÐLANMASI-PLANLANMASI *OKUL KURALLARININ HATIRLATILMASI *DÝSÝPLÝN YÖNETMELÝÐÝNÝN OKUNMASI
18-09-2017 Pazartesi 18.09.2017 - 20.10.2017 * SINIF PANOLARININ TEMÝZLENEREK FAALÝYETE GEÇMESÝ PANOYA ASILAN MATERYALLERÝN SINIF REHBERLÝK DOSYASINDA SAKLANMASI *OKUL ÖÐRENCÝ MECLÝS BAÞKANLIÐI SEÇÝM VE PROPAGANDA ÇALIÞMALARININ SONUÇLANMASI *YILLIK PROJE ÇALIÞMALARI DÝLEKÇELERÝNÝN ÖÐRENCÝLERDEN TOPLANMASI VE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
18-09-2017 Pazartesi 08.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI BAÞLAR
19-09-2017 Sal 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI I.DÖNEM SORUMLULUK SINAVLARI
20-09-2017 aramba 09.30 9.SINIFLAR ÖÐRENCÝ VELÝ ( Tanýþma -Eðitim Çalýþmalarý ve Hedef Paylaþým ) TOPLANTILARI
20-09-2017 aramba 09.30 9.SINIFLAR ÖÐRENCÝ VELÝ ( Tanýþma -Eðitim Çalýþmalarý ve Hedef Paylaþým ) TOPLANTILARI
21-09-2017 Perembe 09.30 10.SINIFLAR ÖÐRENCÝ VELÝ ( Tanýþma -Eðitim Çalýþmalarý ve Hedef Paylaþým ) TOPLANTILARI
21-09-2017 Perembe 09.30 10.SINIFLAR ÖÐRENCÝ VELÝ ( Tanýþma -Eðitim Çalýþmalarý ve Hedef Paylaþým ) TOPLANTILARI
22-09-2017 Cuma 09.30 11.VE 12.SINIFLAR ÖÐRENCÝ VELÝ ( Tanýþma -Eðitim Çalýþmalarý ve Hedef Paylaþým ) TOPLANTILARI
22-09-2017 Cuma 09.30 11.VE 12.SINIFLAR ÖÐRENCÝ VELÝ ( Tanýþma -Eðitim Çalýþmalarý ve Hedef Paylaþým ) TOPLANTILARI
22-09-2017 Cuma 12.30 OKUL REHBERLÝK VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMA HÝZMETLERÝ YÜRÜTME KOMÝSYONU I.DÖNEM TOPLANTISI
25-09-2017 Pazartesi 25.09.2017 - 02.10.2017 KULÜP DANIÞMAN ÖÐRETMENLERÝNÝN SINIF REHBER ÖÐRETMENLERÝNDEN KULÜP ÖÐRENCÝ LÝSTELERÝNÝ ALMALARI VE GENEL KURUL HAZIRLIÐI YAPMALARI
25-09-2017 Pazartesi 25.09.2017 - 02.10.2017 *SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN KULÜP SEÇÝMLERÝNÝ YAPMALARI *ÖÐRENCÝ KULÜPLERÝNDE ÇALIÞACAK GÖNÜLLÜ VELÝ ARAYIÞI *VELÝ TOPLANTILARI-GÖRÜÞME GÜN VE SAATLERÝ HAKKINDA ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝLENDÝRÝLMELERÝ
25-09-2017 Pazartesi 16.00 SOSYAL ETKÝNLÝKLER YÜRÜTME KURULU I.PLANLAMA TOPLANTISI
29-09-2017 Cuma 29.09.2017 - 19.01.2018 *DÖNEM SÜRESÝNCE REHBERLÝK YILLIK PLANLARI GEREÐÝNCE REHBERLÝK SERVÝSÝ ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDE BULUNULMASI *OKUL ÖÐRENCÝ MECLÝS BAÞKANLIÐI SEÇÝM VE PROPAGANDA ÇALIÞMALARININ BAÞLAMASI
29-09-2017 Cuma OKUL ÖÐRENCÝ MECLÝS BAÞKANLIÐI SEÇÝMÝ ÝÇÝN PROPAGANDA ÇALIÞMALARI BAÞLAR
02-10-2017 Pazartesi 02.10.2017 - 13.10.2017 *KULÜPLERÝNÝN ÖÐRENCÝLERE TANITILMASI *KULÜP PROPAGANDA ÇALIÞMALARINDA YER ALMA- ÝZLEME *YILLIK PROJE ÇALIÞMALARI ÝÇÝN MATBU DÝLEKÇELERÝN ÝDAREDEN ALINMASI ÖÐRENCÝLERE DAÐITILMASI
09-10-2017 Pazartesi KULÜP GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILARAK YÖNETÝM KURULLARININ SEÇÝMÝ
09-10-2017 Pazartesi *KULÜPLERÝ BELÝRLENEN ÖÐRENCÝ LÝSTELERÝNÝN 1 NÜSHA OKUL YÖNETÝMÝNE VERÝLMESÝ *KULÜPLERÝN ÇALIÞMA MEKANLARINI BELÝRLEMELERÝ ( DERSLÝK V.S )
10-10-2017 Sal 10.10.2017 TARÝHÝNDE ÝTÝBAREN SÜREKLÝ OLMAK ÜZERE *KULÜP ÖÐRENCÝLERÝNÝN TOPLANTILARINA KATILIP KATILMADIKLARININ SINIF REHBER ÖÐRETMENLERÝNCE KONTROL EDÝLMESÝ-ÝZLENMESÝ
16-10-2017 Pazartesi 16.10.2017 - 19.10.2017 DANIÞMAN ÖÐRETMEN VE KULÜP ÖÐRENCÝLERÝNÝN BÝRLÝKTE YILLIK ÇALIÞMA PLANININ HAZIRLANMASI
20-10-2017 Cuma YILLIK ÇALIÞMA PLANLARININ OKUL YÖNETÝMÝNÝN ONAYINA SUNULMASI
20-10-2017 Cuma OKUL ÖÐRENCÝ MECLÝS BAÞKANLIÐI PROPAGANDA ÇALIÞMALARININ SONUÇLANMASI
20-10-2017 Cuma OKUL ÖÐRENCÝ MECLÝS BAÞKANLIÐI SEÇÝMLERÝNÝN SONUÇLANMASI
23-10-2017 Pazartesi YILLIK ÇALIÞMA PLANLARININ UYGULAMAYA BAÞLANMASI
23-10-2017 Pazartesi CUMHURÝYET VE ATATÜRK HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ BAÞLAR
27-10-2017 Cuma CUMHURÝYET VE ATATÜRK HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ BÝTER
06-11-2017 Pazartesi I.DÖNEM 1.GRUP MRK.OKUL YAZILI SINAVLARI BAÞLAR
15-11-2017 aramba I.DÖNEM 1.GRUP MRK.OKUL YAZILI SINAVLARI BÝTER
22-11-2017 aramba * I.DÖNEM 1.YAZILI SINAV BAÞARI DURUMUNUN GÖRÜÞÜLECEÐÝ ÞUBE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTISINA HAZIRLIK VE GÖRÜÞÜLECEK NOTLAR
22-11-2017 aramba 22.11.2017 - 03.12.2017 *VELÝ TOPLANTI HAZIRLIÐI *VELÝ TOPLANTILARI
22-11-2017 aramba 16.00 I.YAZILI SINAVLAR SONUCU ZÜMRE ÖÐRT.KURULLARI VE TUTANAKLARININ OKUL ZÜMRE BÞK.NA TESLÝMÝ
22-11-2017 aramba 16.00 I.YAZILI SINAVLAR SONUCU ZÜMRE ÖÐRT.KURULLARI VE TUTANAKLARININ OKUL ZÜMRE BÞK.NA TESLÝMÝ
23-11-2017 Perembe 16.00 I.YAZILI SINAVLAR SONUCU 9.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRT.KURUL TOPLANTILARI
23-11-2017 Perembe 16.00 I.YAZILI SINAVLAR SONUCU 9.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRT.KURUL TOPLANTILARI
24-11-2017 Cuma 16.00 I.YAZILI SINAVLAR SONUCU 10.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRT.KURUL TOPLANTILARI
24-11-2017 Cuma 16.00 I.YAZILI SINAVLAR SONUCU 10.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRT.KURUL TOPLANTILARI
27-11-2017 Pazartesi 16.00 I.YAZILI SINAVLAR SONUCU 11.VE 12.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRT.KURUL TOPLANTILARI
27-11-2017 Pazartesi 16.00 I.YAZILI SINAVLAR SONUCU 11.VE 12.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRT.KURUL TOPLANTILARI
03-12-2017 Pazar 10.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI I.DÖNEM VELÝ TOPLANTISI
03-12-2017 Pazar 10.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI I.DÖNEM VELÝ TOPLANTISI
03-01-2018 aramba I.DÖNEM 2.GRUP MRK.OKUL YAZILI SINAVLARI BAÞLAR
09-01-2018 Sal *SINIF BAÞARISININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE ONUR KURUL BÞK.NA BELGE ALACAKLARIN LÝSTESÝNÝN VERÝLMESÝ
12-01-2018 Cuma I.DÖNEM 2.GRUP MRK.OKUL YAZILI SINAVLARI BÝTER
18-01-2018 Perembe 16.00 2.YAZILI SINAVLAR SONUCU ZÜMRE ÖÐRT.KURUL TOPLANTILARI VE TUTANAKLARININ OKUL ZÜMRE BÞK.NA TESLÝMÝ
18-01-2018 Perembe 16.00 2.YAZILI SINAVLAR SONUCU ZÜMRE ÖÐRT.KURUL TOPLANTILARI VE TUTANAKLARININ OKUL ZÜMRE BÞK.NA TESLÝMÝ
19-01-2018 Cuma I.DÖNEM SONU ( Not-Karne-Belge ) ÇALIÞMALARI VE KARNE TÖRENÝ
22-01-2018 Pazartesi 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI YARI YIL TATÝLÝ BAÞLAR
02-02-2018 Cuma 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI YARI YIL TATÝLÝ BÝTER
05-02-2018 Pazartesi 05.02.2018 - 12.02.2018 *KULÜPLERÝN 2. DÖNEM GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILMASI VE SINIF ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖÐRENCÝLERÝNÝN KULÜP TOPLANTILARINA KATILIMLARININ ÝZLENMESÝ
05-02-2018 Pazartesi 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II. DÖNEMÝ BAÞLAR
05-02-2018 Pazartesi 08.30 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI ÝÇÝN SEÇMELÝ DERS TESPÝTÝ BAÞLAR
06-02-2018 Sal 08.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II. DÖNEM SORUMLULUK SINAVLARI
06-02-2018 Sal 15.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM BAÞI ÖÐRETMENLER GENEL KURUL TOPLANTISI
06-02-2018 Sal 15.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM BAÞI ÖÐRETMENLER GENEL KURUL TOPLANTISI
07-02-2018 aramba 16.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM BAÞI ZÜMRE BÞK. KURUL TOPLANTISI
07-02-2018 aramba 16.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM BAÞI ZÜMRE BÞK. KURUL TOPLANTISI
08-02-2018 Perembe 16.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM BAÞI ZÜMRELER TOPLANTILARI
08-02-2018 Perembe 16.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM BAÞI ZÜMRELER TOPLANTILARI
09-02-2018 Cuma 12.30 OKUL REHBERLÝK VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMA HÝZMETLERÝ YÜRÜTME KOM.2.DÖNEM TOPLANTISI
09-02-2018 Cuma 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI ÝÇÝN SEÇMELÝ DERS TESPÝTÝ BÝTER
12-02-2018 Pazartesi 2.DÖNEM ÖÐRENCÝ KULÜPLERÝNÝN GENEL KURULLARININ YAPILARAK ÇALIÞMALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
12-02-2018 Pazartesi 16.00 SOSYAL ETKÝNLÝKLER YÜRÜTME KURULU 2.PLANLAMA TOPLANTISI
26-03-2018 Pazartesi II.DÖNEM 1. GRUP OKUL MRK.YAZILI SINAVLARI BAÞLAR
04-04-2018 aramba II.DÖNEM 1. GRUP OKUL MRK.YAZILI SINAVLARI BÝTER
11-04-2018 aramba *II.DÖNEM 1.YAZILI SINAV BAÞARI DURUMUNUN GÖRÜÞÜLECEÐÝ ÞUBE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTISINA HAZIRLIK VE GÖRÜÞÜLECEK NOTLAR
11-04-2018 aramba 16.00 2.DÖNEM I.SINAVLAR SONUCU ZÜMRE ÖÐRETMENLER KURULLARI VE TUTANAKLARININ OKUL ZÜMRE BÞK.NA TESLÝMÝ
11-04-2018 aramba 16.00 2.DÖNEM I.SINAVLAR SONUCU ZÜMRE ÖÐRETMENLER KURULLARI VE TUTANAKLARININ OKUL ZÜMRE BÞK.NA TESLÝMÝ
12-04-2018 Perembe 16.00 2.DÖNEM I.SINAVLAR SONUCU 9.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTILARI
12-04-2018 Perembe 16.00 2.DÖNEM I.SINAVLAR SONUCU 9.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTILARI
13-04-2018 Cuma 16.00 2.DÖNEM I.SINAVLAR SONUCU 10.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTILARI
13-04-2018 Cuma 16.00 2.DÖNEM I.SINAVLAR SONUCU 10.SINIFLAR ÞUBE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTILARI
16-04-2018 Pazartesi 16.00 2.DÖNEM I.SINAVLAR SONUCU 11. VE 12. .SINIFLAR ÞUBE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTILARI
16-04-2018 Pazartesi 16.00 2.DÖNEM I.SINAVLAR SONUCU 11. VE 12. .SINIFLAR ÞUBE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTILARI
29-04-2018 Pazar 10.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM VELÝ TOPLANTISI
29-04-2018 Pazar 10.00 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM VELÝ TOPLANTISI
23-05-2018 aramba II.DÖNEM 2. GRUP MRK.OKUL YAZILI SINAVLARI BAÞLAR
01-06-2018 Cuma II.DÖNEM 2. GRUP MRK.OKUL YAZILI SINAVLARI BÝTER
04-06-2018 Pazartesi 10.00 CEZA ALAN ÖÐRENCÝLERÝN DÝSÝPLÝN DURUMUNUN GÖRÜÞÜLDÜÐÜ ÖÐRT.GEN.KUR.TOP.( Yön.171.Mad.)
04-06-2018 Pazartesi 10.00 CEZA ALAN ÖÐRENCÝLERÝN DÝSÝPLÝN DURUMUNUN GÖRÜÞÜLDÜÐÜ ÖÐRT.GEN.KUR.TOP.( Yön.171.Mad.)
05-06-2018 Sal 12.00 2.SINAVLAR SONUCU ZÜMRE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTILARI VE TUTANAKLARININ OKUL ZÜMRE BÞK.NA TESLÝMÝ
05-06-2018 Sal 12.00 2.SINAVLAR SONUCU ZÜMRE ÖÐRETMENLER KURUL TOPLANTILARI VE TUTANAKLARININ OKUL ZÜMRE BÞK.NA TESLÝMÝ
06-06-2018 aramba ÖÐRETÝM YILI II.DÖNEM SONU ( not-Karne-Belge) ÇALIÞMALARI
08-06-2018 Cuma KULÜP DANIÞMAN ÖÐRETMENLERÝNÝN KULÜP YIL SONU ÇALIÞMA RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE KULÜP EVRAK - DEFTER V.S NÝN OKUL YÖNETÝMÝNE TESLÝMÝ
08-06-2018 Cuma *ÖÐRETÝM YILI SONU REHBERLÝK RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE OKUL YÖNETÝMÝNE TESLÝMÝ
08-06-2018 Cuma 10.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI BÝTÝMÝ KARNE TÖRENÝ
11-06-2018 Pazartesi 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI SENE SONU MESLEKÝ ÇALIÞMALARI BAÞLAR
11-06-2018 Pazartesi 09.30 2017-2018 ZÜMRELERÝN ÖÐRETÝM YILI DEÐERLENDÝRME-YIL SONU RAPORU VE ÖNERÝLER TOPLANTILARI
11-06-2018 Pazartesi 09.30 2017-2018 ZÜMRELERÝN ÖÐRETÝM YILI DEÐERLENDÝRME-YIL SONU RAPORU VE ÖNERÝLER TOPLANTILARI
11-06-2018 Pazartesi 13.00 2017-2018 ZÜMRE BÞK.KURULUNUN ÖÐRETÝM YILI DEÐERLENDÝRME-YIL SONU RAPORU VE ÖNERÝLER TOPLANTISI
11-06-2018 Pazartesi 13.00 2017-2018 ZÜMRE BÞK.KURULUNUN ÖÐRETÝM YILI DEÐERLENDÝRME-YIL SONU RAPORU VE ÖNERÝLER TOPLANTISI
12-06-2018 Sal 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI DEÐERLENDÝRME-YIL SONU GENEL KURUL TOPLANTISI
12-06-2018 Sal 09.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI DEÐERLENDÝRME-YIL SONU GENEL KURUL TOPLANTISI
29-06-2018 Cuma 13.30 2017-2018 ÖÐRETÝM YILI SENE SONU MESLEKÝ ÇALIÞMALARI BÝTER-ÖÐRETMENLER TATÝLE GÝRER
03-09-2018 Pazartesi 09.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI ÝÇÝN ÖÐRETMENLERÝN GÖREVE BAÞLAMASI - SENE BAÞI ÖÐRT.GEN.KUR.TOP.BAÞLAMASI
03-09-2018 Pazartesi 10.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ÖÐRETMENLER MESLEKÝ ÇALIÞMALARI BAÞLAR
03-09-2018 Pazartesi 09.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI ÝÇÝN ÖÐRETMENLERÝN GÖREVE BAÞLAMASI - SENE BAÞI ÖÐRT.GEN.KUR.TOP.BAÞLAMASI
04-09-2018 Sal 09.30 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ÖÐRETMENLER GENEL KURUL TOPLANTISI BÝTER
04-09-2018 Sal 09.30 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ÖÐRETMENLER GENEL KURUL TOPLANTISI BÝTER
05-09-2018 aramba 10.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ZÜMRELER TOPLANTILARI
05-09-2018 aramba 09.30 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ZÜMRELER TOPLANTILARI
06-09-2018 Perembe 10.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ZÜMRE BAÞKANLAR KURULU TOPLANTISI
06-09-2018 Perembe 10.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ZÜMRE BAÞKANLAR KURULU TOPLANTISI
07-09-2018 Cuma 13.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI SENE BAÞI ÖÐRETMENLER MESLEKÝ ÇALIÞMALARI BÝTER
07-09-2018 Cuma 17.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILI ZÜMRELER VE YILLIK PLANLARIN ÝDAREYE TESLÝMÝ
10-09-2018 Pazartesi 09.00 2018-2019 ÖÐRETÝM YILININ BAÞLAMASI
Toplam:33542216/10/2019 Gn Ortalama:135  Bugn 32 Ziyaret var  Sitede 1 kii var  IP:3.227.233.78